LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

petek, 31. avg 2018

Kranj z novimi postajami za električna kolesa

Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem  za izposojo koles v državi.
več o tem

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Bioenergija

Bioenergijo delimo na:

Biomasa se pridobiva iz različnih vrst organskih snovi: energetskih rastlin (oljnic in rastlin, ki vsebujejo sladkor) ter gozdnih, kmetijskih ali komunalnih odpadkov, vključno z lesnimi in gospodinjskimi odpadki.

Uporablja se lahko za ogrevanje, proizvodnjo električne energije in biogoriva za prevoz. V veliki meri namreč zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Ogljikov dioksid, ki se sprošča ob izgorevanju, se uravnoteži s količino tega plina, ki ga rastlina vsrka med rastjo. Toda vedno obstajajo določene emisije iz procesov, kot sta gojenje rastlin in proizvodnja goriva, tako da biomasa ni povsem brez vsebnosti ogljika.

Zakaj biomasa?
  • Diverzificira oskrbo z energijo,
  • nadomešča konvencionalna goriva, ki oddajajo veliko CO2,
  • pripomore k recikliranju odpadkov,
  • ohranja in ustvarja delovna mesta na podeželskih območjih,
  • širi vodilni tehnološki položaj EU na področju bioenergije.


Bioplin se lahko proizvaja iz organskih odpadkov z anaerobno fermentacijo ali pa pridobiva iz deponijskega plina. Uporablja se lahko v vozilih, ki so prirejena za zemeljski plin.


Biogoriva se pridobivajo iz obnovljivih virov z uporabo biomase (organskih snovi ali rastlin) in so edini široko dostopen energetski vir, ki lahko nadomesti fosilna goriva v prevoznem sektorju. Danes se kot gorivo za prevoz uporabljata dve glavni vrsti biogoriv – biodizel in bioetanol. Oba sta tekoči gorivi, izdelani iz kmetijskih pridelkov ali rastlin.

Biodizel se večinoma proizvaja iz tako imenovanih oljnih rastlin, na primer iz semen oljne ogrščice ali sončnice. Je proizvod iz rastlinskih olj, ki reagira z metanolom.

Bioetanol se ponavadi pridobiva s fermentacijo sladkorja iz sladkorne pese, raznih žitaric, sadja ali celo z destilacijo vina. V razvoju so biogoriva druge generacije, izdelana iz celuloznih biomasnih polproizvodov. Le-ta bi omogočila nove metode proizvodnje biogoriva iz produktov, stranskih produktov in odpadkov iz kmetijstva in gozdarstva ter iz lesa, kaše in papirja z bolj dovršenimi kemičnimi reakcijami.

Zakaj biogoriva?
  • Pomenijo edino široko dostopno obnovljivo alternativo fosilnim gorivom v prevoznem sektorju,
  • pripomorejo k recikliranju odpadkov,
  • diverzificirajo vire oskrbe z energijo za države, ki ne pridobivajo nafte,
  • na splošno zmanjšujejo emisije CO2 in drugo onesnaževanje,
  • zagotavljajo delovna mesta, zlasti v kmetijstvu.
(vir: Evropska komisija – Generalni direktorat za energetiko: Obnovljivi viri energije so pomembni, 2008)

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija