LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 3. mar 2020

Anketa na temo energetski pregledi v malih in srednje velikih podjetjih

Pozdravljeni,

Pred vami je ANONIMNA anketa  na temo energetski pregledi v malih in srednje velikih podjetjih. Čas trajanja: 5 minut.

več o tem

četrtek, 28. nov 2019

Partnerski sestanek projekta INNOVEAS v Ljubljani

Lokalna energetska agencija Gorenjske je gostila sestanek partnerjev projekta INNOVEAS, ki poteka pod okvirjem programa Horizon 2020.

več o tem

ponedeljek, 18. nov 2019

Drugo partnersko srečanje projekta SECAP

Dne 12. 11. 2019 je v Benetkah potekal 2. sestanek projektnih partnerjev SECAP. Ogledali smo si posledice podnebnih sprememb na terenu, saj se je ravno v času našega obiska morska gladina nadpovprečno dvignila in poplavila ulice Benetk. več o tem

petek, 25. okt 2019

Začel se je projekt TRECE (Erasmus+)

Dne 21.10. in 22.10. 2019 je bil v Valenciji, Španija izveden prvi sestanek partnerjev projekta TRECE (okrajšava za ime projekta »TRaning for Energy Consumers  Empowerment). Projektni partnerji so iz Španije, Romunije, Grčije, Bolgarije in Slovenije. Gre za manjši pilotni projekt programa Erasmus+, Strateška partnerstva, ki bo trajal dve leti.več o tem

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Opis projekta INNOVEAS

Projekt:

INNOVEAS

Program:

Horizon 2020-LC-SC3-EE-20180

Trajanje projekta:

1.6.2019 - 31.05.2022

Spletna stran:

 http://innoveas.eu/

Vrednost projekta

Celotna vrednost projekta - 1,999,875.00 €
LEAG - 144.062,50 €

Partnerji na projektu

             I.I.P.L.E. Vocational Training Institute for Construction Workers in Bologna
             PP2: CONFINDUSTRIA BERGAMO - Unione degli Industriali della Provincia
             PP3: DR. JAKOB ENERGY RESEARCH GMBH & CO. KG
             PP4: UMWELTTECHNIK BW GMBH
             PP5: ASOCIACION DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA - A3E
             PP6: NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA
             PP7: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE
             PP8: EUROPEAN SCIENCE COMMUNICA TION INSTITUTE (ESCI) GGMBH
             PP9: CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA      SEMPLIFICATA
             PPlO: CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES

Splošni cilj projekta

Skupni cilj projekta INNOVEAS je spodbuditev izdelave energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih. Za dosego teh ciljev je potrebno oblikovati strukturirano in samozadostno ponudbo, ki bo pripomogla k izboljšanju ponudbe in povečani izdelavi energetskih pregledov in s tem povečala energetsko učinkovitost podjetij.
V okviru projekta bodo v sodelujočih EU državah, oblikovane in izvedena spletna predavanja, delavnice in izobraževanja na lokacijah , ki bodo namenjena zaposlenim, vodstvenim kadrom, kot tudi oblikovalci politik in finančnimi inštitucijam. Izdelani produkti in izobraževanja bodo testirana, ovrednotena in dopolnjena, da bodo končni rezultati dosegli zastavljene cilje. Poudarek bo tudi na predstavitvi in komunikaciji rezultatov (spletne strani, letaki, video posnetki, itd.), kar bo pripomoglo k dvigu zavesti glede energetske učinkovitosti v podjetjih.

Povzetek projekta

Projekt INNOVEAS združuje prizadevanja l0ih partnerjev in 6 EU držav, za zasnovo in oblikovanje usposabljanj, ki bodo naslovila glavne te tehnične ovire, ki se pojavljajo glede izdelave razširjenih energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih. V teh podjetjih izdelava razširjenih energetskih pregledov namreč ni zakonsko predpisana.
Glavni cilj projekta je oblikovati celostno, strukturirano in samozadostno ponudbo, ki bo promovirala in vzpostavila izdelavo energetskih pregledov in njihovo implementacijo v malih in srednje velikih podjetij. Na projektu bomo oblikovali in izvedli izobraževanja namenjena zaposlenim, vodstvenim kadrom, kot tudi oblikovalci politik in finančnimi inštitucijam.
Tako bomo poskrbeli za zvišanje znanja in zavedanja med malimi in srednje velikimi podjetji glede izvedbe, financiranja in uporabe rezultatov razširjenih energetskih pregledov. S tem stremimo k dvigu zavesti podjetij glede energetske učinkovitosti izboljšanju  kulture energetike (motivacija, spremembe mišljenja, zaznavanje težav, itd.) in spodbujanju trajnostne pobude v dobavni verigi.

Projekt namerava:

l.) Izvesti napredno analizo ne tehničnih ovir pri izvedbi razširjenih  energetskih pregledov, in tako opredeliti in analizirati ustrezne pogoje, ki vplivajo na nizko število izvedenih energetskih pregledov.

2.) Zagotovitev samozadostnih programov za krepitev zmogljivosti, da bi sistematizirali postopke za dvig ozaveščenosti za premagovanje psiholoških in organizacijskih ovir glede razširjenih energetskih pregledov v MSP, ponuditi ponudbo usposabljanj za  MSP in oblikovati program za krepitev zmogljivosti, namenjen zainteresiranim stranem, kot so posredniki, oblikovalci politike in ustanove za financiranje.

3.) Ustvariti institucionalno strukturo, za potrebe doseganja ciljev in rezultatov  projekta, in oblikovati osnovo za vzpostavitev in uveljavitev vse evropske mreže podpornikov in izvaja lcev, ki bodo v prihodnjih letih podpirali rast in razvoj ponudbe usposabljanja na področju energetske učinkovitosti za evropska podjetja.

Glavni rezultati

1. Napredna študija ovir za izvedbo razširjenih energetskih pregledov.
Opredeliti in analizirati spodbudne pogoje in ne tehnične ovire, ki ov1raJo spreJetJe energetskih pregledov. Dejavnost je namenjena ugotavljanju obstoječih ovir glede energetskih pregledov kot orodij za prepoznavanje možnih ukrepov za varčevanje z energijo v MSP (in ne le za zaznane obveznosti na vladni ravni). Namen projekta je zlasti ustvariti model za povečanje ozaveščenosti in izgradnjo zmogljivosti, ki bo pomagal premagati ne tehnične ovire, ki otežujejo sprejem ukrepov za varčevanje z energijo  v MSP.

2. Zagotavljanje samozadostnih programov izobraževanj.
Na podlagi rezultatov projekta (potrjeni modeli) oblikovati poslovne načrte in okvire za prihodnost, z namenom, da bi i) sistematizirali postopke za povečanje ozaveščenosti za premagovanje psiholoških in organizacijskih ovir pri izdelavi energetskih pregledov v MSP; ii) ponudili ponudbo usposabljanja za MSP; iii) se oblikoval program za krepitev zmogljivosti, namenjen zainteresiranim stranem, kot so posredniki, oblikovalci politik in institucije za financiranje

3. Oblikovanje institucionalne strukture za ohranjanje ciljev in rezultatov projekta.
Postaviti temelje za vzpostavitev in utrditev vseevropske mreže podpornikov (prek industrijskih zdru_ženj, tehnoloških parkov ali drugih posredniških organizacij), ki bodo v prihodnjih letih verjetno podpirale rast in širitev ponudbe usposabljanja na področju energetske učinkovitosti za evropska podjetja. Rezultati projekta INNOVEAS ne ciljajo samo na popolno izvajanje programa in delavnic, ki so bile izdelane v predhodnih fazah, temveč imajo namen, da pokažejo in nudijo vidne in uporabne izkušnje, ki bodo aktivno prispevali k zmanjševanju rabe energije v podjetjih. Nadalje so z razvojem in izvedbo energetskih pregledov spodbudi sanacija in optimizacija objektov in proizvodnih procesov , zato se predvidevajo pozitivni vplivi na okrepitev aktivnosti, namen katerih je zmanjšati količino toplogrednih plinov, povečati odpornost in blaženje/prilagajanje podnebnim spremembam.

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija