LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

petek, 31. avg 2018

Kranj z novimi postajami za električna kolesa

Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem  za izposojo koles v državi.
več o tem

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

BUILD2LC, BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS - SPODBUJANJE NIZKOOGLJIČNIH INOVATIVNIH SANACIJ STAVB V EVROPSKIH REGIJAH

Projekt stremi k spodbujanju energetskih sanacij stavb v Evropi, zmanjšanju porabe energije in izboljšanju politik, ki so naklonjene oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.


Evropski projekt BUILD2LC je del programa Interreg Europe in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Splošni cilj projekta je spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. BUILD2LC bo v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. To bo dosegel z večdisciplinarnim pristopom, ki bo temeljil na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, njegove rezultate pa bo mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Glavne dejavnosti
 • 3 medregionalni tematski seminarji: novi finančni instrumenti (Litva), profesionalizacija gradbenega sektorja in inovacije (Poljska) ter aktiviranje povpraševanja in boj proti energetski revščini (Združeno kraljestvo).
 • 7 ekskurzij. 
 • 14 dvostranskih srečanj partnerskih regij. 
 • 35 regijskih delavnic z interesnimi skupinami. 
 • 3 tematska poročila, ki bodo temeljila na medregionalnih tematskih seminarjih. 
 • 70 primerjalnih podatkovnih kartic
 • 1 zemljevid inovacij z zbirko tehnoloških inovacij in energetskih sanacij. 
 • 1 informacijski dogodek na visoki evropski ravni. 
 • 7 informacijskih dogodkov na regionalni/lokalni ravni. 
 • 7 regionalnih akcijskih načrtov.

Ciljne skupine
 • Gospodinjstva
 • Podjetja trajnostnega gradbenega sektorja 
 • Oblikovalci politik na regionalni in evropski ravni s področja energetike in inovacij 
 • Potrošniška združenja in socialne ustanove 
 • Občine in lokalni organi 
 • Inovacijske ustanove in univerze 
 • Ranljive skupine

Glavni rezultati
 • Spodbujanje povpraševanja in investicij ter podpora državljanom pri izvajanju energetskih sanacij na tem področju.
 • Spodbujanje konkurenčnosti poslovnih omrežij, preoblikovanje poslovnih modelov in vključevanje vseh akterjev v vrednostno verigo sektorja energetskih sanacij.
 • Izboljšanje usposobljenosti delavcev, ki bodo zaposleni v novih tržnih nišah, ki jih ponujajo energetske sanacije stavb.
 • Spodbujanje uporabe novih materialov, inovativnih rešitev, javnega naročanja in sodelovanja med podjetji in znanstvenimi ustanovami.
 • Odprava ovir, ki preprečujejo sanacijo stavb; zlasti normativnih ali administrativnih preprek.

Obravnavane teme projekta
 • Novi finančni inštrumenti
 • Profesionalizacija v gradbenem sektorju
 • Energetska revščina in boj proti njej
 • Inovacije v gradbeništvu (nZEB) 


Proračun projekta:
Skupaj: 1.658.987 €
Vložek partnerjev:    274.341 €
ERDF prispevek: 1.384.645 € (83,4%)

Vodja projekta: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja

www.interregeurope.eu/build2lc/#BUILD2LC 


anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija