LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

torek, 26. sep 2017

ZERO - zmanjšanje energetske revščine občanov


V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.
več o tem

petek, 22. sep 2017

BUILD2LC - Za boljše in učinkovitejše energetske prenove

V četrtek, 21. septembra, je Lokalna energetska agencija Gorenjske organizirala tretji delovni sestanek delovne skupine BUILD2LC.
več o tem

sreda, 21. jun 2017

Zmanjševanje energetske revščine in izboljšanje zdravja - BUILD2LC

V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki Lokalne energetske Gorenjske, Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo, udeležili evropske konference na temo energetske revščine. Konferenca je potekala 13. junija v mestu Gloucester, Velika Britanija, kjer je dogodek gostila Energetska agencija Severn Wye.več o tem

torek, 20. jun 2017

Evropski teden trajnostne energije 2017 v Mestni občini Kranj

LEAG 20.06.2017
več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

BUILD2LC, BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS - SPODBUJANJE NIZKOOGLJIČNIH INOVATIVNIH SANACIJ STAVB V EVROPSKIH REGIJAH

Projekt stremi k spodbujanju energetskih sanacij stavb v Evropi, zmanjšanju porabe energije in izboljšanju politik, ki so naklonjene oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.


Evropski projekt BUILD2LC je del programa Interreg Europe in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Splošni cilj projekta je spodbujanje energetskih sanacij stavb, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

75 odstotkov evropskih gospodinjstev je energetsko neučinkovitih, kar predstavlja visok potencial za iniciative, ki se osredotočajo na energetsko varčevanje in sanacije. BUILD2LC bo v veliki meri prispeval k uresničitvi energetskih ciljev Evropske unije. To bo dosegel z večdisciplinarnim pristopom, ki bo temeljil na izboljšanju konkurenčnosti gradbenega sektorja, ustvarjanju kvalificiranih delovnih mest, spodbujanju inovacij in odpravi energetske revščine, njegove rezultate pa bo mogoče zlahka ponoviti tudi v drugih regijah Evropske unije.

Glavne dejavnosti
 • 3 medregionalni tematski seminarji: novi finančni instrumenti (Litva), profesionalizacija gradbenega sektorja in inovacije (Poljska) ter aktiviranje povpraševanja in boj proti energetski revščini (Združeno kraljestvo).
 • 7 ekskurzij. 
 • 14 dvostranskih srečanj partnerskih regij. 
 • 35 regijskih delavnic z interesnimi skupinami. 
 • 3 tematska poročila, ki bodo temeljila na medregionalnih tematskih seminarjih. 
 • 70 primerjalnih podatkovnih kartic
 • 1 zemljevid inovacij z zbirko tehnoloških inovacij in energetskih sanacij. 
 • 1 informacijski dogodek na visoki evropski ravni. 
 • 7 informacijskih dogodkov na regionalni/lokalni ravni. 
 • 7 regionalnih akcijskih načrtov.

Ciljne skupine
 • Gospodinjstva
 • Podjetja trajnostnega gradbenega sektorja 
 • Oblikovalci politik na regionalni in evropski ravni s področja energetike in inovacij 
 • Potrošniška združenja in socialne ustanove 
 • Občine in lokalni organi 
 • Inovacijske ustanove in univerze 
 • Ranljive skupine

Glavni rezultati
 • Spodbujanje povpraševanja in investicij ter podpora državljanom pri izvajanju energetskih sanacij na tem področju.
 • Spodbujanje konkurenčnosti poslovnih omrežij, preoblikovanje poslovnih modelov in vključevanje vseh akterjev v vrednostno verigo sektorja energetskih sanacij.
 • Izboljšanje usposobljenosti delavcev, ki bodo zaposleni v novih tržnih nišah, ki jih ponujajo energetske sanacije stavb.
 • Spodbujanje uporabe novih materialov, inovativnih rešitev, javnega naročanja in sodelovanja med podjetji in znanstvenimi ustanovami.
 • Odprava ovir, ki preprečujejo sanacijo stavb; zlasti normativnih ali administrativnih preprek.

Obravnavane teme projekta
 • Novi finančni inštrumenti
 • Profesionalizacija v gradbenem sektorju
 • Energetska revščina in boj proti njej
 • Inovacije v gradbeništvu (nZEB) 


Proračun projekta:
Skupaj: 1.658.987 €
Vložek partnerjev:    274.341 €
ERDF prispevek: 1.384.645 € (83,4%)

www.interregeurope.eu/build2lc/#BUILD2LC 


anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija